Een deel van de Duitsers mag binnenkort mogelijk zelf medicinale cannabis telen. Dat heeft een Keulse rechter dinsdag bepaald.

De zaak was aangespannen door drie pijnpatiënten.

De bestuursrechter oordeelde dat het overheidsorgaan dat medicinale cannabisproducten moet goedkeuren opnieuw naar de zaak moet kijken. De klagers, die chronische pijnklachten hebben, hebben aangetoond dat ze goedgekeurde wiet niet kunnen betalen. Volgens het vonnis hebben ze om hun pijn te verlichten geen andere keuze dan zelf marihuana kweken.

De uitspraak op het kweekverbod is niet van toepassing op alle pijnpatiënten met beperkte middelen, benadrukte de rechter. Toestemming voor thuis kweken mag pas gegeven worden na 'grondig en individueel' onderzoek. De rechter wees de claim van twee andere klagers af.

Het gebruik van medicinale wiet is in Duitsland toegestaan, maar de zorgverzekering vergoedt de kosten niet.