Ruim twee derde van de bedrijfsartsen, 70 procent, meldt beroepsziekten - ziekten die patiënten hebben opgelopen als gevolg van hun werk - niet. 

Dat meldt het NCRV-programma Altijd Wat Monitor.

Artsen zijn wettelijk verplicht melding te maken van beroepsziekten, maar doen dat vaak niet door een gebrek aan kennis van beroepsziekten en door tijdgebrek. Dat blijkt uit een enquête onder bedrijfsartsen die werd uitgevoerd in opdracht Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie. 

Bijna een derde van de bedrijfsartsen, 31 procent, geeft aan het moeilijk te vinden om een beroepsziekte te herkennen, of niet te weten hoe en waar de melding gedaan moet worden. Van de ondervraagden geeft 58 procent aan geen tijd te hebben om melding te maken van beroepsziekten of dit te vergeten. 

Uit de enquête blijkt dat 36 procent van de bedrijfsartsen vreest voor de juridische of economische consequenties van het melden van beroepsziekten. Dat bedrijfsartsen worden betaald door de werkgever speelt daarin een rol. 

Beeld

Omdat artsen de beroepsziekten niet vaak genoeg melden, geven officiële cijfers geen compleet beeld van de problematiek. Beleid en preventieve activiteiten kunnen, zo stelt Altijd Wat Monitor, daarom niet optimaal op de problematiek worden afgestemd. 

Inspecties SZW en IGZ gaan bedrijfsartsen aanspreken op hun meldplicht. In februari kondigde de Inspectie SZW al aan meer capaciteit te zullen vrijmaken om beroepsziekten aan te pakken.