Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen steeds meer meldingen binnen van mogelijke misstanden in de zorg. Het afgelopen jaar werden er 2247 zaken gemeld, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012.

Verreweg de meeste klachten gaan over mogelijke ‘upcoding’, ofwel het meer berekenen voor een prestatie dan op basis van de geleverde zorg terecht is. Ook kwamen er de nodige meldingen over zorg die niet geleverd was maar wel werd gedeclareerd en onjuiste benamingen op de declaraties.

In 2013 hebben naar aanleiding van signalen in totaal 91 interventies zoals aanwijzingen of boetes plaatsgevonden, liet de NZa woensdag weten. Van die acties waren er 37 gericht op zorgaanbieders en 54 op zorgverzekeraars en zorgkantoren.

De klachten komen vooral van particulieren via een meldpunt van de NZa, maar ook van consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond, media, politieke partijen of andere toezichthouders.