Er zijn voldoende aanwijzingen dat gezonde 60-plussers baat hebben bij de jaarlijkse griepprik. 

Dat schrijft de Gezondheidsraad woensdag in een advies aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers.

Over de waarde van de prik voor de groep gezonde 60-plussers is veel discussie. Critici stellen dat het nut van de griepvaccinatie niet is bewezen.

De Gezondheidsraad stelt echter dat er wel voldoende aanwijzingen zijn dat de prik ouderen beschermt tegen griep en de complicaties daarvan.

Niet optimaal

Desondanks onderschrijft de raad dat "de bewijskracht voor de effectiviteit van de prik niet optimaal" is. "Over de effectiviteit van het programma is minder bekend dan we zouden wensen."

De minister krijgt dan ook de aanbeveling om met "de nieuwste onderzoeksmethoden de effectiviteit en doelmatigheid" van het vaccinatieprogramma beter te bepalen.

Wel is bekend dat de effectiviteit van de griepprik per seizoen sterk kan verschillen. Dat is afhankelijk van de virussen die heersen en of er overeenkomsten zijn tussen die virussen en de virussen waarvoor inenting heeft plaatsgevonden.

De raad verwacht echter dat binnen "afzienbare termijn" beter werkzame vaccins beschikbaar komen en "acht daarom voortzetting van het huidige vaccinatieprogramma voor gezonde 60-plussers gerechtvaardigd".