Mensen die tijdens het werk worden blootgesteld aan verf-, lijm- of ontvetterdampen ervaren na hun pensioen vaker geheugen- en denkproblemen. Zelfs jaren na blootstelling.

Dat stellen onderzoekers van de Harvard School of Public Health in het tijdschrift Neurology. "Onze bevindingen zijn heel belangrijk, aangezien blootstelling aan oplosmiddelen veel voorkomt", legt onderzoeker Erika L. Sabbath uit.

"Oplosmiddelen vormen een realistisch risico voor de cognitieve gezondheid van werknemers. Zowel nu als in de toekomst. Aangezien de pensioenleeftijd stijgt, wordt de blootstelling daarbij ook nog langduriger."

De studie betrof 2143 gepensioneerden die tijdens hun werkende leven zijn blootgesteld aan gechloreerde oplosmiddelen, petroleumoplosmiddelen en benzeen. Benzeen wordt gebruikt om plastics, rubber en andere synthetische materialen te maken.

Gechloreerde oplosmiddelen vind je onder andere in bepaalde schoonmaakmiddelen, verfoplossers en ontvetters. Petroleumoplossers worden gebruikt in sommige lijmsoorten, lakken en en verf. 

Pensionering

De deelnemers deden acht cognitieve testen ongeveer tien jaar na hun pensionering. De gemiddelde leeftijd was 66 jaar. Bij 59 procent was sprake van een beperking in een tot drie van de testen, 23 procent scoorden laag op vier of meer testen en slechts 18 procent had geen beperkte scores. 

Werknemers die langdurig en redelijk recent (12 tot 30 jaar voor de test) waren blootgesteld aan oplosmiddelen hadden de grootste kans op geheugenproblemen. Deze resultaten bleven van kracht na correctie voor factoren als opleidingsniveau, leeftijd, roken en alcoholconsumptie. 

Beperkingen

"De mensen die het sterkst en meest recent waren blootgesteld toonden beperkingen in bijna alle gebieden van geheugen en cognitie, ook de gebieden die niet in verband gebracht worden met blootstelling aan oplosmiddelen", aldus Sabbath.

"Het meest opvallende resultaat was echter dat we ook cognitieve problemen zagen bij werknemers die meer dan vijftig jaar geleden waren blootgesteld aan oplosmiddelen. Het lijkt erop dat het effect van oplosmiddelen op het geheugen met de tijd niet helemaal verdwijnt."