Mensen die leiden aan de ziekte van Parkinson kunnen problemen ervaren bij hun dagelijkse activiteiten. Verwijzing naar een ergotherapeut kan hen helpen beter te functioneren.

Ergotherapeut en onderzoeker Ingrid Sturkenboom vond in de eerste grootschalige studie hiernaar dat ergotherapie het dagelijks functioneren van Parkinsonpatiënten verbetert.

De resultaten van haar onderzoek verschijnen op 9 april in The Lancet Neurology.

Een van de redenen waarom het effect van ergotherapie bij Parkinson zo weinig is onderzocht, is dat iedere patiënt andere problemen in zijn of haar dagelijks leven ervaart. Het doel van ergotherapie is dan ook voor iedereen verschillend. De onderzoeksmethodes moesten dus ook persoonsgericht zijn.

"We hebben de individuele wensen van de patiënten als uitkomstmaat gebruikt. Zij bepaalden zelf op welke punten ergotherapie hun functioneren moest verbeteren", legt Sturkenboom uit. "Op die punten konden we het functioneren van de patiënten voor en na de therapie vergelijken.

We keken ook naar het functioneren van mensen die geen ergotherapie kregen. We vonden duidelijke verschillen. In de negen ParkinsonNet regio’s waar wij ons onderzoek uitvoerden, beoordeelden de deelnemende patiënten die ergotherapie ontvingen hun dagelijks functioneren beter."

Verschillen

In het onderzoek is patiënten gevraagd in welke mate zij dagelijkse handelingen konden uitvoeren en of zij tevreden waren over dit functioneren. Bij ongeveer de helft van de patiënten die ergotherapie kregen, namen de beperkingen in het dagelijks leven sterk af. Bij de andere helft waren de verbeteringen minder sterk.

Sturkenboom: "Het is interessant om te achterhalen waarom persoonsgerichte ergotherapie bij de een beter werkt dan bij de ander. We verwachten dat hier veel factoren een rol kunnen spelen. Het is goed om hier in vervolgonderzoek verder aandacht aan te besteden."
 
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de behandeling van patiënten met Parkinson te verbeteren.