Homoseksuele en lesbische ouderen ondervinden vaak problemen tijdens thuiszorg en hebben moeite uit te komen voor hun geaardheid. De nieuwe particuliere thuiszorgorganisatie Gay Care Amsterdam biedt daarom vanaf donderdag zorg op maat. 

De speciaal getrainde medewerkers kennen de homoseksuele leefwereld en specifieke zorggerelateerde zaken als hiv-besmetting, vertelt directeur Jan Nieuwenhuis.

De Amsterdamse zorgwethouder Eric van der Burg is donderdag bij de officiële start van de organisatie, evenals betrokken ambassadeurs André van Duin, Liesbeth List, Hans van Willigenburg en Erwin Olaf.

Tegelijkertijd presenteert professor Tineke Abma van het VU medisch centrum een onderzoek waaruit blijkt dat homoseksuele ouderen met allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting te maken krijgen. Volgens haar gaat het vaak om kleine vernederingen, zoals vergeten worden, stoelen bezet houden of grapjes maken. ''Bij elkaar zorgen die er toch voor dat ouderen zich niet gerespecteerd voelen.''

Terug in de kast

''Mensen in een woonvorm gaan bijvoorbeeld weer terug in de kast'', weet Nieuwenhuis. ''Of ze halen een foto van hun overleden partner weg voordat de thuiszorgmedewerker komt, omdat ze bang zijn dat die er moeite mee heeft.''

Bovendien staat de reguliere thuiszorg onder druk en wordt steeds meer ingezet op mantelzorg. Dat laatste is voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT'ers) niet altijd even makkelijk te regelen, omdat ze veelal geen kinderen hebben of familie op afstand hebben. Daarnaast is het in een grote stad lastiger te organiseren. Nieuwenhuis: ''Ik heb bijvoorbeeld geen idee wie mijn buren zijn. Dat is prima, maar als je afhankelijk bent van zorg is dat een stuk lastiger.''

Onderwerp

Een organisatie als Gay Care Amsterdam is dus volgens de directeur gewenst. ''Als je afhankelijk bent van zorg, wil je niet dat je geaardheid een onderwerp is.'' Dat was dan ook de aanleiding dat hij samen met drie anderen, allen homoseksueel, op het idee kwam voor deze thuiszorg op maat. ''Natuurlijk moet de norm zijn dat thuiszorg voor iedereen is, maar je hebt wel meer organisaties voor gelijkgestemden, zoals Joods Maatschappelijk Werk.''

De organisatie moet het hebben van particuliere investeringen en wil een deel van de winst weer steken in de LHBT-gemeenschap. Uiteindelijk wil Gay Care Amsterdam zich doorontwikkelen naar speciale woonvormen. Maar zover is het nog niet. ''Daarvoor zijn miljoeneninvesteringen nodig'', stelt Nieuwenhuis.