Een kwart van de werkenden in Nederland heeft niet genoeg energie om elke dag te werken. Dat blijkt uit onderzoek van Blauw Research in het kader van de Randstad WerkMonitor.

Niet alleen oudere maar juist jongere collega's hebben moeite om elke dag fit naar hun werk te gaan. De helft van de vermoeide werkers is jonger dan 35 jaar, een derde zelfs onder de 30 jaar.

Het onderzoek gehouden onder 810 werkenden, richtte zich met name op het thema gezondheid en werk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de werkenden (55 procent) ervan overtuigd zijn dat regelmatig sporten positief uitwerkt op de prestaties op de werkvloer. Vooral hoger opgeleiden en jongeren vinden dit.

Hoewel 88 procent van de werkenden vindt dat gezond en fit blijven je eigen verantwoordelijkheid is, blijken relatief veel werkgevers graag het beslissende zetje te geven. Een derde van de werknemers krijgt van de werkgever (korting op) sportfaciliteiten aangeboden en één op de vijf werknemers mag zelfs onder werktijd sporten.

Volgens drie op de tien werknemers stimuleert de werkgever de werknemer ook om mentaal fit te blijven door bijvoorbeeld een coach aan te bieden. Jongeren en mannen lijken vaker de kans te krijgen begeleid te worden door een coach.