De mazelenepidemie die sinds mei 2013 heerste, loopt af. Hierdoor komen er geen extra mazeleninenting meer voor kinderen van zes maanden.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

Kinderen uit gemeenten waar minder dan 90 procent van de kinderen tegen mazelen is ingeënt, werden vanaf juli vorig jaar uitgenodigd voor een vervroegde mazelenprik.

Omdat er vanuit dat gebied de laatste weken vrijwel geen nieuwe meldingen van de mazelen komen heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om per 1 maart 2014 het aanbod van een extra vaccinatie te stoppen. Het reguliere vaccinatiebeleid voor mazelen blijft gehandhaafd.

De kinderen die al een uitnodiging hebben gehad voor een extra inenting hoeven deze ook niet meer te halen.

Vanaf mei zijn er ruim 2.600 gevallen van mazelen gemeld. De mazelen kwamen vooral voor in de biblebelt, de strook van Zeeland tot West-Overijssel waarin veel streng gereformeerden wonen die vanwege hun geloof afzien van vaccinatie. Eén kind is gestorven aan de complicaties van de mazelen.