Mensen die in de buurt van bollenvelden, fruitboomgaarden en andere landbouwgronden wonen, kunnen volgend jaar een oproep voor een bevolkingsonderzoek tegemoetzien. 

Het kabinet wil erachter komen of zij mogelijk gezondheidsrisico's lopen door de chemische middelen die in die gebieden worden gebruikt om de gewassen te beschermen.

Het onderzoek, dat naar verwachting enkele miljoenen euro's kost, wordt in 2015 en 2016 verricht. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Het kabinet neemt daarmee een advies over van de Gezondheidsraad, die het nut van een bevolkingsonderzoek had onderzocht. Onderzoeken in het buitenland leverden aanwijzingen op dat omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's kunnen lopen. Ze klagen geregeld over misselijkheid of irritaties van huid, ogen of luchtwegen.

Risico's

Het kabinet had de Gezondheidsraad mede naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla om advies gevraagd. Daarin pleitte een hoogleraar toxicologie voor beter onderzoek naar de risico's van bestrijdingsmiddelen voor mensen die in landbouwgebieden wonen.

Volgens de raad moet het onderzoek zich richten op boeren en hun gezinsleden en op omwonenden en moet daarbij vooral worden gekeken naar vrouwen in de vruchtbare leeftijd en jonge kinderen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal het onderzoek leiden en daarbij samenwerken met andere onderzoeksinstellingen en gemeentelijke gezondheidsdiensten. Er komt dit jaar eerst een proef.