MS-patiënten kunnen denken dat hun vermoeidheid bij hun aandoening hoort. Maar uit een onderzoek van de University of Michigan blijkt dat veel mensen met MS zonder het te weten ook lijden aan slaapapneu.

Aan de studie deden 195 proefpersonen met Multiple Sclerose (MS) mee. Zij vulden een vragenlijst in waarmee bepaald kan worden hoe groot je risico is op het hebben van slaapapneu.

Daarnaast werd gemeten naar de mate waarin ze overdag moe waren en last hadden van slapeloosheid. Ook in hun medische dossiers werd gekeken naar factoren die vermoeidheid of slaapapneu kunnen voorspellen. 

Hieruit bleek dat 56 procent een verhoogd risico had op slaapapneu.

Toch was slechts bij 21 procent de diagnose slaapapneu gesteld. Bovendien kreeg maar minder dan de helft van de proefpersonen die wel wisten dat ze apneu hadden de standaardbehandeling.