De borstkankerscreening bij vrouwen tussen de vijftig en 75 jaar kan op enkele punten worden verbeterd. Zo kan de begeleiding van vrouwen die onterecht een slechte uitslag kregen beter. 

Het blijkt dat deze vrouwen hierna nog extra controles op borstkanker ondergaan.

Dat schrijft de Gezondheidsraad woensdag in een advies aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

De Gezondheidsraad concludeert in het advies wel dat de voordelen van borstkankerscreening opwegen tegen de nadelen. Het effect van de screening is dat jaarlijks 775 sterfgevallen aan borstkanker worden voorkomen.

De nadelen van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker zijn overbehandeling of dat vrouwen onnodig ongerust worden gemaakt omdat ze vals alarm kregen.

Afwijking

Ook kan het onderzoek borstkanker niet helemaal uitsluiten. Soms krijgt iemand in de twee jaar tussen de onderzoeken alsnog de diagnose borstkanker, aldus de raad.

Vrouwen krijgen vanaf vijftig jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het laten maken van een borstfoto. Als op de foto een verdachte afwijking te zien is krijgt een vrouw een doorverwijzing naar het ziekenhuis voor vervolgonderzoek.