Hartpatiënten in Europa zijn in gevaar gebracht doordat artsen hen in de weken rond de operatie onterecht bètablokkers gaven. De artsen volgden een richtlijn die steunt op frauduleus onderzoek van de Nederlandse internist Don Poldermans. 

Dat melden Britse onderzoekers in de Nederlande editie van het vakblad British Medical Journal, zo schrijft de Volkskrant.

De omstreden richtlijn schrijft het gebruik van bètablokkers voor bij patiënten die een operatie ondergaan aan iets anders dan hun hart. Als zij risico lopen op hartproblemen, krijgen zij tijdelijk bètablokkers. Die verlagen de hartslag, waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft en meer stress aankan.

Volgens de Britten is dat echter slecht voor de rest van het lichaam. Zo krijgen de hersenen minder bloed omdat het hart minder snel pompt, wat een sterk verhoogd risico op een beroerte geeft. De sterftekans zou hierdoor met 27 procent worden verhoogd. De Europese richtlijn moet volgens de Britten zo snel mogelijk afgeschaft worden. 

Alleen in het Verenigd Koninkrijk zou de richtlijn, die sinds 2009 van kracht is, al duizenden levens hebben gekost. Als de berekening van de Britten op Nederland wordt toegepast, zouden in Nederland jaarlijks ruim honderd mensen overlijden door de verkeerde richtlijn.

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is bekend met het probleem. Toen de fraude bekend werd, is dit direct aangegeven bij de Europese beroepsvereniging ESC, zegt cardioloog Eric Dubois namens de NVVC in de krant.

De ESC zegt in de krant de kritiek serieus te nemen, maar op de website staat alleen een waarschuwing dat artsen het gebruik van bètablokkers per patiënt moeten bekijken.

Poldermans was voorzitter van de werkgroep die de richtlijn opstelde. Anderhalf jaar geleden concludeerde een onderzoekscommissie dat hij onder meer bij zijn onderzoek naar bètablokkers fraude had gepleegd. De patiëntgegevens deugden niet. De Britten analyseerden eerdere onderzoeken om tot hun conclusie te komen.