Voldoende bewegen vinden veel mensen, zeker in januari, erg belangrijk. Toch blijkt uit onderzoek dat we de mate waarin we bewegen flink overschatten.

Noorse onderzoekers beschrijven de resultaten van hun onderzoek in het tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise. Bij de studie waren 1.751 mannen en vrouwen betrokken tussen de 18 en 84 jaar. Van deze Noren had 47 procent overgewicht.

Alle onderzoeksdeelnemers vulden een vragenlijst in en maakten gebruik van een polsband die de mate van beweging bij hield. De vragenlijst ging voornamelijk over het beweeg- en zitgedrag.

Over het algemeen bewegen mannen en vrouwen ongeveer evenveel in een week.

Mannen overschatten hun matige beweging met 56 minuten, dat is meer dan vrouwen. Zij zaten er 52 minuten naast. Daarbij dachten de mannen dat in een week gemiddeld 20 minuten heel intensief bewogen. In werkelijkheid was dit een kleine drie minuten. Bij vrouwen was dit 12 en 2,5 minuut.

Opvallend

Opvallend was dat de Noorse deelnemers niet alleen hun beweeggedrag overschatten, ze onderschatten ook de tijd die ze zittend doorbrengen. Mannen dachten dat in een week 439 minuten zaten, in werkelijkheid was dat 565 minuten. Een zelfde mate van onderschatting vonden de onderzoekers bij vrouwen: 439 minuten verwacht en 535 minuten gemeten.

Hoger opgeleide mensen waren beter in staat om hun beweeggedrag in te schatten, dan lager opgeleiden.