Hoe angstiger een vrouw tijdens de zwangerschap is, des te sterker reageren de hersenen van haar baby in het eerste levensjaar op geluiden die ze al vaak gehoord hebben.

Dit blijkt uit onderzoek van Renée Otte van Tilburg University.

Renée Otte onderzocht ongeveer honderdvijftig baby’s in hun eerste levensjaar. Hun moeders hadden al tijdens de zwangerschap een vragenlijst ingevuld, waaruit bleek hoe zij zich op dat moment voelden.

Alle baby’s kregen geluiden te horen, waarbij hun hersenactiviteit werd geregistreerd. De baby’s kregen een zich herhalende, standaardpieptoon te horen, maar ook een ruisgeluid en omgevingsgeluiden.

Hoe angstiger de moeders tijdens hun zwangerschap waren, des te sterker de hersenen van hun baby’s reageerden op de standaardtonen. "De hersenen van deze baby’s lijken minder snel te wennen aan geluiden die ze al vaak hebben gehoord", zegt Otte. "Ze blijven er dus alert op reageren."

​Gedragsproblemen

Wat dit betekent voor hun toekomstige ontwikkeling, is volgens Otte nog onduidelijk. "Ons onderzoek richt zich voornamelijk op de hersenen, maar mogelijk hangen de uitkomsten samen met bepaalde taal- en gedragsproblemen op latere leeftijd. Uit eerdere studies blijkt bijvoorbeeld, dat kinderen van erg angstige moeders zich op taalniveau net iets anders ontwikkelen. Misschien vormen de uitkomsten van ons hersenonderzoek hier de basis van."

De onderzoekster benadrukt dat zwangere vrouwen zich door deze uitkomsten niet bang moeten laten maken. Wel adviseert ze professionals in de zwangerenzorg om vrouwen tijdens en na de zwangerschap te screenen op angstgevoelens.