Het slikken van vitamine D-supplementen om ziektes te voorkomen is volgens Franse onderzoekers zinloos.

In het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Diabetes & Endocrinology schrijven zij dat het hebben van een vitamine D-tekort een gevolg is van een slechte gezondheid, en niet een oorzaak.

Een tekort aan vitamine D is de afgelopen jaren gekoppeld aan uiteenlopende kwalen en ziektes. Veel onderzoeken concludeerden dat het slikken van vitamine D-supplementen het risico op gezondheidsproblemen verkleinde. De onderzoekers uit Lyon zeggen nu dat ze in hun eigen onderzoek niet op dezelfde resultaten uitkwamen.

Hoofdonderzoeker Philippe Autier en zijn collega’s analyseerden data van 290 ‘observationele’ onderzoeken. Daarna deden ze zelf onderzoeken waarbij de deelnemers willekeurig werden ingedeeld in een testgroep en een controlegroep.

Uit deze onderzoeken bleek dat het slikken van vitamine D-supplementen de kans op ziektes niet aantoonbaar vermindert.

Het is bekend dat vitamine D de opname van calcium bevordert, en het speelt een centrale rol bij botvorming. Maar de vraag blijft: is een gebrek aan vitamine D schadelijk voor je gezondheid, of is het juist een teken dat je gezondheid niet in orde is?

Professor Autier denkt het laatste: “Ouderdom en ontstekingen dragen bij aan het ontstaan van ziekten en laten het vitamine D-gehalte afnemen. Dat verklaart waarom bij zoveel ziektes een vitamine D-gebrek wordt vastgesteld.”