Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht beroepsziekten te melden, maar slechts één op de vijf bedrijfsartsen doet dit ook.

Dat stelt het journalistieke platform Altijd Wat Monitor van de NCRV.

Beroepsziekten worden grotendeels veroorzaakt door werk. Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht om hiervan een melding te maken. Slechts één op de vijf van deze artsen zou momenteel gehoor geven aan de wetgeving.

Het Nederlands Centrum van Beroepsziekten (NCvB) concludeert dat het aantal meldingen van beroepsziekten zeven keer hoger zou moeten zijn dan nu het geval is. In 2012 werden slechts 6.451 beroepsziekten gemeld door bedrijfsartsen.

De cijfers over beroepsziekten moeten inzicht geven in risicogroepen en zijn de basis voor het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). "Door beperkte meldingen is er dus geen goede basis", stelt Dick Spreeuwers, voormalig directeur van het NCvB.

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie SZW gaan bedrijfsartsen aanpakken die beroepsziekten niet melden.

Beide inspecties zijn een onderzoek gestart om inzichtelijk te maken waarom en hoeveel bedrijfsartsen te weinig of geen melding maken van bedrijfsziekten.