Kankermedicijnen worden steeds duurder en er komen steeds meer kankerpatiënten. Oncologen, gezondheidseconomen en patiënten willen daarom een maximumprijs voor medicijnen tegen kanker.

Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

De afgelopen zes jaar is het bedrag dat wordt uitgegeven aan kankermedicijnen met bijna de helft gestegen naar 383 miljoen euro, schrijft de Volkskrant op basis van een berekening van farmaceutenkoepel Nefarma.

Kanker is daarmee na dementie en verstandelijke handicaps de duurste aandoening in het land, meldt de krant.

Het aantal kankerpatiënten zal naar verwachting de komende zeven jaar met bijna een kwart toenemen, naar 123 duizend.

Omdat er veel goede, maar erg dure medicijnen worden ontwikkeld, stelt dat oncologen voor moeilijke keuzes. Veel kankerspecialisten vinden dat prijs een rol moet meespelen bij het uitschrijven van een medicijn, en willen daarom dat er een prijsplafond wordt ingesteld.

Omdat de politiek het onderwerp te precair vindt, wordt er overwogen om het binnen de sector zelf te regelen. De beroepsverenigign beoordeelt nu medicijnen op effectiviteit en bijwerkingen. In Groot-Brittannië wordt door een speciale commissie ook al op de prijs gelet, waarbij een plafond is ingesteld. Omdat fabrikanten hun prijzen aanpassen, zouden de medicijnen daardoor goedkoper worden.