Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Universiteit Twente en de GGD Twente gaan samen bijhouden hoe het gaat met de gezondheid van mensen die in de buurt van de luchthaven Twente wonen. 

Het is de bedoeling dat Airport Twente begin 2016 opengaat.

De zogenoemde gezondheidsmonitor is aangevraagd door ADT, het samenwerkingsverband van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede dat speciaal voor de komst van de nieuwe burgerluchthaven is ingesteld.

GGD en RIVM gaan voordat Airport Twente in bedrijf is, een nulmeting doen. Zo is bekend hoe het met de Twentenaren ging voordat er wordt gevlogen.

Vervolgonderzoek

Als het vliegveld eenmaal draait, wordt regelmatig vervolgonderzoek gedaan om te bezien of bijvoorbeeld geluidshinder invloed heeft op het welbevinden van omwonenden. Ook houden de onderzoekers bij of klachten zoals hoge bloeddruk of ademhalingsproblemen toenemen.

De exploitant van de luchthaven denkt rond 2025 tussen de 600.000 en 2 miljoen passagiers per jaar te vervoeren. Hij investeert daarvoor 60 miljoen euro. Airport Twente komt op de plek waar vroeger een militair vliegveld was gevestigd.