Een borstbesparende operatie levert bij jonge vrouwen met borstkanker steeds betere resultaten op. De kans op terugkeer van de tumor in de gespaarde borst is de afgelopen jaren flink gedaald.

Dit komt waarschijnlijk doordat aanvullende behandelingen als chemo- en hormonale therapie meer gebruikt worden en effectiever zijn. De invoering van immuuntherapie voor een bepaalde vorm van borstkanker in 2005 heeft tot een verdere vermindering van het risico geleid.

De resultaten van de studie maken deel uit van het proefschrift van radiotherapeut Maurice van der Sangen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij is gepromoveerd aan de universiteit van Maastricht.

De 1.143 patiënten binnen het onderzoek werden verdeeld in drie groepen op basis van het moment van hun eerste behandeling: 1988-1998, 1999-2005 en 2006-2010. Deze indeling hangt samen met belangrijke wijzigingen in de behandelrichtlijnen: vanaf 1999 werd aan vrijwel alle jonge vrouwen aanvullende behandeling (chemotherapie en/of hormoontherapie) voorgeschreven en vanaf 2005 kregen vrouwen met een bepaalde vorm van borstkanker (HER2-positief) naast chemotherapie ook nog trastuzumab (immuuntherapie).

Vijf jaar na hun behandeling was bij respectievelijk 9,8, 5,9 en 3,3 procent van de vrouwen sprake van lokaal recidief (tumor in gespaarde borst). Dit is een risicodaling van meer dan 60 procent.

Contrast

De resultaten van deze studie staan in contrast met het huidige behandelbeleid bij jonge vrouwen. De laatste twintig jaar is het percentage borstsparend behandelde patiënten in deze leeftijdsgroep in Nederland geleidelijk afgenomen (van 65 procent in 1990 tot 35 procent in 2010), terwijl dit percentage bij vrouwen boven de vijftig jaar juist is toegenomen.

"Bij chirurgen leeft nog vaak het gevoel dat borstsparende behandeling bij jonge vrouwen met borstkanker geen veilige behandeloptie is, vanwege de veronderstelde hoge kans op lokaal recidief", aldus Van der Sangen. "De resultaten van dit nieuwe onderzoek lijken dit te weerleggen. Met deze studie hopen wij die trend te kunnen keren."

Borstsparende behandeling heeft voordelen voor het seksueel functioneren en leidt tot een geringere aantasting van het eigen lichaamsbeeld, en zou daarom vooral voor jonge vrouwen een voor de hand liggende keuze zijn.