Noteneters leven langer dan mensen die nooit amandelen of pinda's eten. Elke dag een handje noten, verlaagt het risico om aan een willekeurige ziekte te overlijden met 20 procent. 

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 119.000 Amerikanen.

De onderzoekers volgden ruim 76.464 vrouwen en 42.498 mannen die geen hartziekten, beroerte of kanker hadden doorgemaakt. Gedurende 30 jaar gaven de deelnemers elke 2 à 4 jaar aan hoeveel noten zij aten. Tijdens de looptijd van het onderzoek overleden er meer dan 16.000 vrouwen en ruim 11.000 mannen.

De onderzoekers bekeken of de consumptie van noten de kans op overlijden in het algemeen en aan bepaalde aandoeningen beïnvloedde.

Dagelijkse portie

Deelnemers die wel eens noten aten, bleken 7 procent minder risico te lopen op overlijden dan mensen die nooit noten aten. Proefpersonen die veel noten aten, hadden een nog lager risico op overlijden: mensen die elke week minstens 7 keer een portie noten aten, verlaagden hun risico op overlijden aan welke ziekte dan ook met 20 procent.

De onderzoekers vonden ook een verband tussen de consumptie van noten en een lager risico op overlijden als gevolg van kanker, hartziekten en luchtwegaandoeningen. Een portie noten bestond uit zo'n 28 gram, bijvoorbeeld 16-24 amandelen, 16-18 cashewnoten of 30-35 pinda?s.

Gezonder

De noteneters bleken volgens dit onderzoek gemiddeld gezonder te leven. Ze waren slanker, hadden een lager cholesterolgehalte, aten meer groente en fruit en bewogen meer dan proefpersonen die geen noten aten. De onderzoekresultaten werden gecorrigeerd voor deze factoren.

Hoewel de resultaten een verband laten zien tussen noten en een langer leven, tonen ze niet aan dat de nootjes ervoor zorgden dat noteneters langer leefden. Mogelijk spelen hierbij andere factoren mee die de onderzoekers niet hebben gemeten.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.