Woensdag 18 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Verpleegtehuis

Ruim vijf miljoen Nederlanders chronisch ziek

In Nederland lijden 5,3 miljoen mensen aan een chronische ziekte. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal chronisch zieken in acht jaar tijd met 17 procent gestegen. 
Door ANP

De groei komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat ziekten eerder worden gezien en doordat behandelingen beter zijn geworden, waardoor mensen langer leven.

Ook zijn huisartsen beter gaan bijhouden wie een chronische aandoening heeft.

De stijging van het aantal Nederlanders met zogenoemde multimorbiditeit, die in een bepaalde periode meer dan één chronische ziekte hebben, is met 26 procent toegenomen, aldus het RIVM. Dat zijn 1,9 miljoen mensen. Daarvan zijn er 580.000 75 jaar of ouder.

Behalve ouderen worden ook laagopgeleide personen vaak getroffen door één of meer chronische ziekten. Volgens het RIVM is 79 procent van de laagopgeleiden chronisch ziek, van de hoogopgeleiden is dat 43 procent.

Chronisch

Heel veel ziekten vallen onder de noemer chronisch. Dat kunnen levensbedreigende ziekten zijn zoals kanker, Aids en een beroerte maar ook aandoeningen met periodiek terugkerende klachten zoals astma en migraine.

Een andere categorie zijn chronische ziekten die progressief verslechteren en leiden tot invaliditeit, zoals reuma en de ziekte van Parkinson. Psychische aandoeningen zoals een burn out en angststoornissen worden ook beschouwd als een chronische ziekte.

Aanbevolen artikelen