De beroepsvereniging voor huisartsen, VPHuisartsen, wil dat minister Schippers (Volksgezondheid) een extern, onafhankelijk onderzoek laat doen naar de gebeurtenissen in zaak rond huisarts Nico Tromp.

Dat meldt de organisatie zaterdag.

Het onderzoek moet zich concreet richten op de manier waarop ziekenhuis AMC, de Inspectie voor de Gezondheidszorg( IGZ) en het Openbaar Ministerie de zaak tegen de Tuitjenhornse huisarts hebben aangepakt.

Tromp diende medio augustus een terminaal zieke patiënt duizend milligram morfine toe, veel meer dan toegestaan. Op een vraag van een aanwezige medewerkster van de thuiszorg of hij ''vijftig milligram ging spuiten'' kwam geen duidelijk antwoord.

De behandeling was volgens de arts bedoeld als pijnbestrijding, maar de patiënt overleed binnen een half uur.

De enorme hoeveelheid morfine die Tromp toediende, zorgde er voor dat de IGZ Tromp op non-actief zette. Het OM begon een strafzaak tegen de arts die kort daarna zelfmoord pleegde.

Vragen

De huisartsen willen weten waarom het AMC zonder hoor en wederhoor Tromp aangaf bij de IGZ. Ook wil de beroepsvereniging weten waarom de IGZ zonder contact met de huisarts direct justitie inschakelde.

De organisatie vraagt zich verder af of het OM zich voldoende ''rekenschap heeft gegeven van de risico's van het optreden tegenover een uiterst kwetsbare huisarts''. Sinds het eerste verhoor was Tromp volgens de beroepsvereniging suïcidaal geworden en daardoor een aantal dagen in crisisopvang.

Verantwoorden

''We vinden dat de keuzes die AMC, IGZ en OM hebben gemaakt, moeten worden verantwoord'', licht een woordvoerder van VPHuisartsen toe. ''Het gaat om transparantie en toetsbaarheid, net zoals dat van (huis)artsen wordt geëist.''

De beroepsvereniging wil ook eindelijk duidelijkheid op de vraag hoever een arts in ''acute (terminale) noodsituaties mag afwijken van de richtlijnen en protocollen voor de zorg rond het levenseinde, zonder het risico te lopen met de IGZ of het OM te maken te krijgen''. ''Zowel voor de samenleving als voor artsen en andere zorgverleners is een helder antwoord van groot belang voor een veilige en verantwoorde zorgpraktijk.''