Als gezonde jongeren een hele dag stil zitten, heeft dat een negatieve invloed op hun suikerstofwisseling. Elk uur even bewegen voorkomt een verstoring van de suikerstofwisseling. Dat blijkt uit een onderzoek van het VUmc.

Elf jongeren van tussen de 18 en 23 jaar twee keer een dag in het laboratorium van VUmc. Eén dag brachten ze volledig zittend door. Op de andere dag gingen ze na steeds een uur te hebben stilgezeten 8 minuten matig intensief fietsen. Op beide dagen werd elk uur werd met een vingerprik bloed afgenomen.

De onderzoekers keken in het bloed naar de suikerstofwisseling.

Suikerspiegel

Uit deze metingen konden de wetenschappers concluderen dat een hele dag stilzitten een grotere verstoring van de suikerstofwisseling geeft.

Het lichaam moet dan als het ware meer moeite doen om de suikerspiegel in het bloed stabiel te houden. Veelvuldige schommelingen in de suikerspiegel leiden uiteindelijk tot diabetes en hart- en vaatziekten.

Een korte onderbreking van het zitgedrag met matig intensieve lichaamsbeweging gaf al direct minder verstoring van de suikerstofwisseling. Hoewel eerdere onderzoeken al een relatie hebben tussen langdurig stilzitten en suikerziekte aantoonden, bewijst dit experiment dat de effecten van stilzitten al na een dag zichtbaar zijn.

Optimale afwisseling

Voor onderzoekers Chin A Paw en Altenburg is deze studie de start van het grootschalige project 'Hoe ziek word je van zitten?'. In dit project bestuderen zij de optimale afwisseling van zitten en beweging voor de gezondheid bij kinderen en jongeren.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Journal of Applied Physiology.