Kinderen die een hersenschudding of andere letsel aan hun hoofd oplopen, krijgen vaker dan gemiddeld last van een depressie. Dat blijkt uit een onderzoek van Rhode Island Hospital.

De onderzoekers baseerden zich op de gegevens van bijna 82.000 kinderen en tieners jonger dan 18 jaar. Ruim 2000 ouders gaven aan dat hun kind een keer een hersenschudding of hersenletsel had opgelopen.

Bij ruim 3100 kinderen was een keer een depressie vastgesteld.

Onder kinderen die een keer letsel aan hun hoofd hadden opgelopen, bleken depressies vier keer zo vaak voor te komen als bij kinderen die nooit een hersenschudding of ander hersenletsel hadden gehad. Van de kinderen met hoofdletsel had 15 procent te maken gehad met een depressie.

Vervolgens namen de onderzoekers ook andere risicofactoren voor depressies mee in hun analyse, zoals het gezinsinkomen en de gezondheid van hun moeder. Na correctie voor deze factoren, bleken kinderen die ooit hoofdletsel hadden gehad twee keer zo vaak ook met een depressie gekampt te hebben.

Oorzaak

De studie had een aantal beperkingen. Zo zijn hersenschuddingen en hersenletsel op één hoop gegooid. Het is dus niet duidelijk of er net zo vaak depressies voorkomen bij kinderen die een lichte hersenschudding hadden als bij kinderen die zwaarder hersenletsel opliepen. Bovendien is niet onderzocht wat er eerder plaatsvond, het hersenletsel of de depressieve symptomen.

Mogelijk leidt hersenletsel tot een depressie omdat het tot veranderingen in de hersenstructuur leidt of omdat het kinderen hindert in hun functioneren. Maar het is ook mogelijk dat een depressieve kinderen vaker een ongeluk krijgen omdat ze zich minder goed kunnen concentreren of zich minder bewust zijn van hun omgeving.

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens een conferentie van de American Academy of Pediatrics.