Onderzoekers van de University of Utah tonen een verband aan tussen de gewichtstoename van moeders tijdens de zwangerschap en stoornissen die verwant zijn aan autisme.

Dat betekent niet meteen dat de extra kilo’s autisme veroorzaken. Waarschijnlijk zijn hiervoor onderliggende processen verantwoordelijk, zoals een abnormale hormoonspiegel of een ontsteking.

Onderzoekers van de University of Utah schrijven in de novembereditie van het vakblad Pediatrics dat ze het verband bij twee groepen aan konden tonen.

In de eerste groep werden ruim honderd kinderen met stoornissen in het autismespectrum vergeleken met ruim tienduizend kinderen zonder een van deze stoornissen. In de tweede groep zetten ze bijna driehonderd kinderen met een autismespectrumstoornis tegenover hun familieleden die geen stoornis hadden.

In beide groepen bleek een kleine gewichtstoename van de moeder al verband te houden met autisme bij haar kind.
 
Hoewel de werkelijke oorzaak van dit type stoornissen nog niet is gevonden, is dit onderzoek toch belangrijk. Het geeft aanwijzingen voor de risicofactoren van aandoeningen die aan autisme verwant zijn. Ook geeft het onderzoekers een richting om verder te zoeken naar de achterliggende oorzaken.

BMI

Eerdere studies toonden het verband aan tussen het risico op autisme bij kinderen en de BMI (Body Mass Index) van een vrouw voor haar zwangerschap en haar gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Deze studie bouwt hierop voort.  
 
Autismespectrumstoornissen zijn ontwikkelingsstoornissen waardoor kinderen sociale problemen hebben. Vaak kunnen ze minder goed sociaal contact leggen, minder goed communiceren en vertonen ze stereotype gedrag.

Volgens statistieken van de Amerikaanse staat Utah wordt 1 op de 63 kinderen met een autismespectrumstoornis geboren. Daarmee is het geen zeldzame aandoening meer.