Zaterdag 13 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis kanker bestraling

Minder straling door nieuwe mammograaf

Het UMC Utrecht is het eerste ziekenhuis in de Benelux dat een nieuw apparaat om röntgenfoto’s te maken voor borstkankeronderzoek in gebruik heeft genomen.

Sinds september gebruikt het Utrechtse ziekenhuis het nieuwe digitale röntgenapparaat, een mammograaf, voor borstkankeronderzoek. Vrouwen krijgen hierbij een veel lagere stralingsdosis toegediend dan bij de huidige apparaten.

Het apparaat wordt gebruikt bij vrouwen die worden doorverwezen door hun huisarts of via het bevolkingsonderzoek omdat een knobbeltje in de borst is gesignaleerd. Onderdeel van het onderzoek en de behandeling is een nieuwe borstfoto.

Het digitale röntgenapparaat maakt foto’s van de borst, maar gebruikt daarvoor zo'n veertig procent minder straling. "Het is natuurlijk winst als we even goede foto’s kunnen maken, terwijl patiënten aan een lagere stralingsdosis blootgesteld worden", reageert radioloog dr. Ruud Pijnappel van het UMC Utrecht Cancer Center.

Daarnaast biedt de nieuwe mammograaf mogelijkheden die de oude apparatuur niet heeft. Op termijn zouden de beelden al een indruk kunnen geven van de aard van de afwijking. Niet alleen kan dan bepaald worden óf er een knobbel in de borst zit, maar misschien ook of dat knobbeltje goedaardig of kwaadaardig is. Maar deze toepassing vergt nader onderzoek.

"Zover is het nog niet", aldus Pijnappel. "We gaan het apparaat eerst in de dagelijkse praktijk gebruiken. We kijken of het net zo goed bevalt als de huidige apparatuur. Vanwege ervaringen in het buitenland verwachten we van wel. Daarna gaan we proberen extra informatie uit de foto’s te halen. Maar daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig."

Jaarlijks onderzoekt het UMC Utrecht ongeveer 5000 vrouwen met een knobbeltje in de borst of andere borstklachten. Gelukkig blijkt slechts een minderheid daarvan borstkanker te hebben. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.


Lees meer over:

Kankerstraling

Aanbevolen artikelen