Steeds meer jongeren kloppen aan bij de geestelijke gezondheidszorg, omdat ze kampen met keuzestress. Dat stellen deskundigen maandag in het AD.

Ook door de economische crisis neemt de vraag naar psychische hulp onder jongeren toe.

Volgens Philippe Delespaul, hoogleraar Innovaties in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit Maastricht, raken veel jongeren gestrest door de veelheid aan keuzes die zij moeten maken.

"Jongeren zijn op zoek naar een studie of werk. Iedereen heeft een bepaalde kwetsbaarheid voor psychiatrische problemen. Stress verergert dat. Als er meer keuzes te maken zijn, komen psychische problemen eerder tot uiting."

Informatie verwerken

Volgens de deskundigen lijken jongeren meer mogelijkheden te hebben dan vroeger en krijgen ze ook veel meer informatie te verwerken door het gebruik van internet.

Het aantal jongeren tot achttien jaar dat psychische hulp krijgt, is sinds 2009 jaarlijks met gemiddeld 8,5 procent gestegen. Bij volwassenen en 65-plussers ligt dat percentage veel lager, waar de toename respectievelijk 5 en 3,8 procent is.

Zo'n 166.000 jongeren krijgen nu psychische of psychiatrische hulp, vooral in de leeftijd van zestien tot en met achttien jaar.