Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
baby

'Keizersnede zet immuunsysteem baby op achterstand'

Kinderen die ter wereld komen via een keizersnede hebben tijdens hun eerste levensjaren een minder diverse darmflora en minder allergie-onderdrukkende immuuncellen dan kinderen die normaal ter wereld komen.
Door NU.nl/Jop de Vrieze

Dat verklaart mogelijk een verhoogde kans op allergieën. Die conclusie trekken Zweedse onderzoekers in de nieuwste editie van Gut.

De Zweedse onderzoekers bestudeerden poep- en bloedmonsters van vijftien kinderen die op de normale manier ter wereld kwamen en negen kinderen die via een keizersnede werden geboren. Ze deden dit een week en één, drie, zes en 24 maanden na de geboorte.

De keizersnedekinderen hadden een significant minder diverse darmflora bij alle meetpunten. Vooral het aantal soorten Bacteroidesbacteriën was lager. Dit zijn nuttige bacteriën die vooral koolhydraten afbreken.

Verder bleek dat deze kinderen ook minder signaalstoffen in hun bloed hadden van zogeheten T-helpercellen van het type 2, die allergische reacties onderdrukken.

Vijf keer hogere kans

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat kinderen die via een keizersnede ter wereld zijn gekomen een vijf keer hogere kans hebben op allergieën dan kinderen die op de normale manier worden geboren. Vermoedelijk heeft de afwijkende kolonisatie van de darmen direct na de geboorte daarmee te maken.

De kolonisatie van de darm is van belang, omdat wordt verondersteld dat in de eerste maanden van het kinderleven het immuunsysteem wordt afgesteld. Het maakt kennis met veel bacteriën, raakt vertrouwd met de onschadelijke inwoners en leert de verraderlijke types te herkennen en bestrijden.

Bacterievrij

Voordat kinderen ter wereld komen, zijn hun darmen nog bacterievrij. Wanneer ze geboren worden, krijgen ze onderweg bacteriën binnen uit de vagina en de darmen van hun moeder. Die bacteriën nestelen zich vervolgens in de darmen van de pasgeborene. Bij kinderen die geboren worden via een keizersnede, zijn het vooral huidbacteriën die in eerste instantie de darm bevolken.

Wanneer het immuunsysteem niet goed wordt afgesteld, weet het minder goed onderscheid te maken tussen onschadelijke en schadelijke micro-organismen en tussen micro-organismen en andere moleculen, afkomstig van het eigen lichaam of andere bronnen. Hierdoor kunnen allergieën en auto-immuunziekten ontstaan.

Geboorteplanning

In Nederland worden keizersnedes vrijwel alleen uitgevoerd om medische redenen. In veel andere landen komt zo'n dertig procent van de kinderen via een keizersnede ter wereld, veelal omdat de moeder de barensweeën niet ziet zitten of omdat de ouders de geboorte exact willen plannen.


Lees meer over:

bevallenZwangerschap

Aanbevolen artikelen