Woensdag 25 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Debat zorgfraude

MS-medicijn voor meer patiënten

Mensen met multiple sclerose (MS) komen sinds kort sneller in aanmerking voor het middel fingolimod, een medicijn dat via een capsule wordt toegediend.

Minister Schippers heeft na overleg met het College voor Zorgverzekeringen besloten dat het middel voor een grotere groep beschikbaar komt.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het opzetten van een landelijk MS-register. Daarin kan per patiënt het effect worden bijgehouden van de gekozen behandeling.

In Nederland hebben zo'n 16.000 mensen MS, een chronische ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel wordt aangetast. Fingolimod heeft een remmende werking op de uitval van lichaamsfuncties. 

Tot nu toe kregen slechts enkele honderden patiënten die niet reageren op andere behandelingen het medicijn. Tussen de 4900 en de 7500 Nederlandse MS-patiënten komen in aanmerking het nieuwe medicijn fingolimod te gebruiken.

Aanbevolen artikelen