Als ouders scheiden wanneer hun kinderen nog jong zijn, heeft dat grotere invloed op de kinderen dan wanneer ze later uit elkaar zouden gaan.

De jong met een scheiding geconfronteerde kinderen hebben, als ze eenmaal volwassen zijn, een onzekerder relatie met hun vader en moeder dan kinderen waarvan de ouders later uit elkaar gingen.  

Dat blijkt uit twee onderzoeken die zaterdag in Personality and Social Psychology Bulletin werden gepubliceerd door Amerikanen van de University of Illinois. 

In het eerste onderzoek vulden bijna 8000 kinderen een vragenlijst in, waarvan een derde van de ouders was gescheiden. Kinderen die tussen de drie en vijf jaar waren toen hun ouders uit elkaar gingen, bleken onzekerder te zijn over de relatie met hun ouders. Ze wisten bijvoorbeeld niet zeker of ze hun vader of moeder konden vertrouwen en of hij of zij wel aanwezig zou zijn als ze hulp nodig hadden. 

Vader

Over de relatie met hun vader toonden kinderen zich onzekerder dan die met hun moeder. In een tweede onderzoek zochten de psychologen uit waarom. Ze ondervroegen 7500 kinderen, waarvan 74 procent na de scheiding bij hun moeder had geleefd, 11 procent bij hun vader en de rest bij hun opa’s, oma’s of andere personen.

Wanneer ze bij hun moeder hadden gewoond, was de relatie met hun vader onzekerder dan wanneer ze bij hun vader hadden gewoond. Andersom gold hetzelfde.

Hoeveelheid tijd

Hoewel het voorbarig is om conclusies te trekken over de zorg voor kinderen na een scheiding, valt uit dit onderzoek wel op te maken dat de hoeveelheid tijd die een kind doorbrengt met een ouder de kwaliteit van de ouder-kindrelatie beïnvloedt. 

Daarnaast toonde het onderzoek aan dat de liefdesrelaties van kinderen niet significant worden beïnvloedt door de breuk van hun ouders.