Een nieuw ontwikkelde huidpleister kan mogelijk kinderen met een levensbedreigende pinda-allergie helpen. Kinderen met een ernstige pinda-allergie werden toleranter nadat ze een jaar lang een 'pindapleister' droegen. 

Dat blijkt uit onderzoek van professor Christophe Dupont van het Necker Hospital in parijs.

De pleister, bevestigd op de arm of de rug, zorgt ervoor dat minuscuul kleine deeltjes van de pindaproteïne in de bovenste lagen van de huid doordringen. Daar komt het in contact met de cellen van het immuunsysteem die normaal zouden leiden tot een levensbedreigende overreactie.

Gewenning

Doordat de proteïnes in kleine hoeveelheden afgescheiden worden, raken de immuuncellen gewend aan hun aanwezigheid. Zo leren ze de pindastoffen herkennen en beschouwen ze die niet langer als een bedreiging. Er zal dan ook geen allergische reactie meer optreden.

Met de pleister zijn meerdere experimenten gedaan. Bij meer dan 200 patiënten met een zware pinda-allergie. De eerste onderzoeksresultaten zijn bemoedigend. Daaruit bleek dat de meesten van de kinderen tussen de 5 en 12 jaar in staat zijn een tolerantie op te bouwen als ze de huidpleister 12 tot 18 maanden dragen.

De deelnemers aan het onderzoek kregen ofwel een pindapleister of een placebopleister. Beiden moesten dagelijks worden vernieuwd. Na 12 maanden kon 20 procent van de kinderen meer dan tien keer zoveel van het pindaproteïne opnemen dan aan het begin van de studie. Na 18 maanden was dat aantal gestegen tot 40 procent.

Tolerantie

Het komt er op neer dat de kinderen zo'n anderhalve pindanoot konden eten. Niet veel, maar voor de behadeling hadden deze kinderen kans op een levensbedreigend anafylactisch shock ten gevolge van de kleinste hoeveelheid pindanoot.

"De verandering in tolerantie van pindanoten is een belangrijke verbetering in de levenskwaliteit van de patiënten", stelt onderzoeker professor Christophe Dupont.