Kinderen en jongeren hebben minder vaak gaatjes, terwijl de tandheelkundige zorg bij hen is toegenomen. Dat constateert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) donderdag in het Signalement Mondzorg 2013.

Het CVZ vergeleek de cijfers van mondheelkundige zorg in 2011 met die in 2005.

Acht jaar geleden had slechts 44 procent van de 5-jarigen nog een gaaf gebit, bij de laatste peiling was dit 59 procent. Onder 17-jarigen steeg het aantal jongeren zonder gaatjes van 29 naar 39 procent

Tandartskosten

Intussen stegen de kosten voor mondheelkundige zorg fors, van 231 naar 310 miljoen euro. De tandartsenorganisatie NMT denkt dat de betere gezondheid van de kindermond te maken heeft met de toegenomen voorlichting die kinderen over de verzorging van hun gebit krijgen, onder meer door poetslessen op school.

De organisatie zegt het echter te betreuren dat er verschillen zijn tussen de mondgezondheid van kinderen uit hoge en die uit lage sociaal-economische groepen.