De PvdA wil dat alle huisartsenpraktijken vanaf 2014 beschikken over een onafhankelijke praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheidszorg. 

Deze moet in dienst zijn van de huisartsenpraktijk en niet worden gedetacheerd via bemiddelaars of GGZ-instellingen.

Dat versterkt de positie van de praktijkondersteuner en voorkomt onnodig doorverwijzen. Dat zegt PvdA-Kamerlid Tunahan Kuzu.

De GGZ-ondersteuner in de huisartsenpraktijk heeft een belangrijke rol in het herkennen van psychische problematiek, zegt Kuzu.

Bovendien zorgt deze ervoor dat er meer in de praktijk kan worden behandeld en minder onnodig doorgestuurd wordt naar een duurdere GGZ-instelling. ''Daarom is het zo belangrijk dat elke huisartsenpraktijk deze gespecialiseerde ondersteuning huisvest", aldus het Kamerlid.