Marktwerking in de zorg zal leiden tot reorganisaties en faillissementen. Vier op de tien zorginstellingen zijn nog niet klaar voor de marktwerking.

Dat blijkt uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau BDO Branchegroep Zorg onder 231 instellingen in de zorg.

Vooral de overgang van de jeugdzorg naar de nieuwe omstandigheden is volgens de onderzoekers een zorgenkindje.

Circa 40procent van de jeugdzorginstellingen geeft aan te weinig financiële buffers te hebben. Daardoor zouden ingrepen in de organisaties onontkoombaar zijn.

Thuiszorg

In de thuiszorg verwacht BDO eveneens nadere reorganisaties, in navolging van de maatregelen bij de thuiszorgorganisatie Sensire in Oost-Gelderland.

Daar verdwijnen 800 banen omdat de contracten met zeven gemeenten aflopen en Sensire niet weet hoeveel zorg het in de toekomst kan leveren.

Onduidelijke strategie

Onderzoeker Chris van den Haak van BDO: ''We verwachten dan ook nog steeds een toename van het aantal faillissementen en reorganisaties in de zorg. Met name zorginstellingen waar zowel sprake is van een onduidelijke strategie als van een zwak weerstandsvermogen lopen gevaar.''

Volgens BDO wordt de onzekere situatie voor de circa 1,4 miljoen werknemers in de sector veroorzaakt door de regelgeving, die continu verandert en moeilijk uitvoerbaar is.

Over anderhalf jaar krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorg aan jongeren, ouderen, zieken en gehandicapten. Het geld dat daarvoor beschikbaar is, lijkt door bezuinigingen ontoereikend om al het werk te kunnen uitvoeren. Dat plaatst zorginstellingen voor financiële en strategische problemen. Zeker is volgens BDO Branchegroep Zorg dat de tarieven omlaag gaan.

BDO constateert dat de overgang naar marktwerking op zichzelf redelijk goed verloopt. In een vergelijkend onderzoek van ruim een jaar geleden waren slechts twee op de tien zorginstellingen voorbereid op marktwerking. Nu is dat zes op de tien.

Uit het rapport blijkt ook dat ziekenhuizen zich in een strategische spagaat bevinden. Veel ziekenhuizen kampen met overcapaciteit en twijfelen tussen fusies met andere ziekenhuizen en specialisatie.