Het aantal baby's dat rond de geboorte sterft daalt in Nederland. Stierven in 2004 nog 10,5 op de 1000 baby's voor, tijdens of vlak na de geboorte, in 2010 was dit teruggelopen tot 9 per 1000. 

Dat blijkt uit een onderzoek van een Europees onderzoek naar perinatale sterfte.

Van de 29 Europese landen die in het onderzoek zijn meegenomen scoort Nederland nog altijd zeer matig. In 2004 stond Nederland derde van onderen, zes jaar later scoorden er vijf landen slechter.

Alleen in Letland, Roemenië, Hongarije, Frankrijk en in de Belgische hoofdstad Brussel is de sterfte hoger. Baby's maken de meeste kans de bevalling te overleven in Cyprus, IJsland en Portugal.

Onder perinatale sterfte wordt verstaan het totale aantal kinderen dat na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer wordt geboren en voor, tijdens of in de eerste vier weken na de geboorte overlijdt.

Roken

De verbetering van de situatie in Nederland is het resultaat van intensievere samenwerking tussen betrokken beroepsgroepen. Ook neemt het aantal rokende zwangeren af en zijn er minder tienerzwangerschappen.

De invoering van de 20-wekenecho in 2007 kan ook hebben geholpen. Verder is de daling toe te schrijven aan ''de grote inzet van en intensievere samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en anesthesiologen'', zegt professor doctor Jan Nijhuis.

Hij is hoogleraar verloskunde en hoofd van de afdeling Obstetrie (verloskunde) en Gynaecologie van het academisch ziekenhuis Maastricht.