Justitie en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) hebben voldoende mensen om fraude in de zorg op te sporen en aan te pakken.

En als de FIOD er een tandje bij moet zetten, kan dat, meldde staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) donderdag.

Nadat de afgelopen weken bijna dagelijks verhalen opdoken over bijvoorbeeld onterechte rekeningen, wilde de bezorgde Kamer horen of er wel serieus naar de ''wittejassencriminaliteit’’ wordt gekeken. Volgens minister Ivo Opstelten (Justitie) wel. Hij gaf aan dat er afgelopen jaar al meer tijd voor is uitgetrokken en op verzoek van het CDA zoekt hij uit hoeveel zaken er zijn geweest sinds 2011.

Kamer en kabinet veroordelen fraude in de zorg. ''Het is de boel tillen om er zelf beter van te worden. De premiebetaler hoest dat geld op door een hogere premie", aldus minister Edith Schippers (Volksgezondheid) die aangaf dat fraudeaanpak bij haar topprioriteit is. Nog dit jaar verwacht zij de uitkomsten van een onderzoek naar de omvang van fraude, de zwaktes in het declaratiesysteem en de sancties. En ze beloofde de Kamer elk halfjaar inzicht te geven in de voortgang van de aanpak van zorgfraude.

Verzekeraars

Op verzoek van de Kamer oefent de minister ook maximale druk uit op de verzekeraars zodat die de patiënt per 1 januari een begrijpelijk kostenoverzicht geven na een medisch bezoek. Het idee daarbij is dat patiënt de rekening nakijkt en aan de bel trekt als er iets niet klopt. Ook gaat Schippers belemmeringen wegnemen zodat sjoemelende artsen en praktijken bij naam genoemd kunnen worden.

Ondanks alle toezeggingen zegden PVV en SP het vertrouwen op in Schippers. De PVV omdat de kosten voor de premiebetaler stijgen terwijl de fraude nauwelijks wordt aangepakt. De SP omdat het vertrouwen ontbreekt dat de minister alle informatie deelt met de Kamer. ''Ik vind dat Schippers bagatelliseert dat ons informatie is onthouden. Ik kan nu eenmaal niet controleren of fraude wordt aangepakt als cijfers daarover niet met ons worden gedeeld'', vindt Renske Leijten (SP).

Leijten neemt het hoog op dat RTL Nieuws onlangs citeerde uit een conceptrapport over zorgfraude dat Kamerleden niet hadden gekregen. Schippers benadrukte dat zij deze notitie niet kon verspreiden, omdat de organisaties die erbij betrokken waren, het er niet over eens waren.

Daling

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is het aantal gevallen van bewezen zorgfraude gedaald. In 2005 werd 8,5 miljoen euro aan fraude opgespoord en in 2011 was dat 7,7 miljoen euro.

Het aantal vastgestelde fraudegevallen liep ook terug, van 1086 in 2005 naar 393 in 2011.

Het totale fraudebedrag per geval verdubbelde echter wel ruimschoots in die tijd: van 7827 euro naar 19.593 euro. Dat constateert vergelijkingssite ZorgKiezer.nl na onderzoek.

Om de zorgfraude aan te pakken, hielden zich de afgelopen jaren bij zorgverzekeraars meer mensen bezig met dit onderwerp dan eerder. Die toename leidde niet tot de opsporing van meer fraude. ''Sterker nog, het kost ons nu meer geld, maar er wordt minder opgespoord'', aldus Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer.nl.