Dichtbij een drukke weg wonen kan het risico op nierproblemen verhogen. Dat blijkt uit een onderzoek van Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston.

De onderzoekers bepaalden bij 1100 mensen die recent een beroerte hadden doorgemaakt de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR).

Op basis van de GFR kan ingeschat worden hoe goed de nieren werken. Bij een lage GFR zijn er waarschijnlijk nierproblemen.

​Ouderen nieren

De helft van deelnemers woonde maar 1 kilometer bij een grote weg vandaag, de anderen woonden 1 tot 10 kilometer van een drukke weg. De mensen die het dichtst bij een drukke weg woonden, bleken de laagste GFR te hebben, ook als andere factoren zoals leeftijd, sekse, ras, rookgedrag en andere medische aandoeningen werden uitgesloten.

Het verschil in glomerulaire filtratiesnelheid (wiki) tussen mensen die dichtbij of juist ver van verkeer woonden, was vergelijkbaar met lagere GFR door vier jaar ouder zijn.

​Luchtvervuiling

Mogelijk beschadigt luchtvervuiling de aderen die de nieren van bloed voorzien. Het was al bekend dat uitlaatgassen het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Omdat de onderzoekers sociaal-economische factoren niet konden uitsluiten en alle deelnemers een beroerte hadden gehad, bewijst dit onderzoek nog niet dat druk verkeer de nierproblemen veroorzaakt.

Er zijn meer studies onder verschillende groepen nodig om deze bevindingen te bevestigen.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Epidemiology and Community Health.