Dagelijkse blootstelling aan geluidsoverlast, van bijvoorbeeld verkeer, heeft een negatief effect op je hart- en bloedvaten. Dat geldt vooral voor de mate waarin het hart de hartslag kan aanpassen.

Dat schrijven wetenschappers van het Helmholtz Zentrum München in het tijdschrift Environmental Health Perspectives. Eerdere onderzoeken lieten ook al een verband zien tussen vooral hoge geluiden en hart- en vaatziekten.

De Duitse onderzoekers keken nu naar dagelijkse blootstelling aan achtergrondgeluiden. En dat brengt ook risico met zich mee.

Onderzoek

De wetenschappers maakten gebruik van deelnemers uit de KORA-studie. Van 110 deelnemers werd de hartslag gedurende ongeveer tien uur bijgehouden. Ook de blootstelling aan geluid werd vastgelegd. De onderzoekers keken vooral naar de hartslagvariabiliteit: een maat voor de mate waarin het cardiovasculaire systeem in staat is om te reageren op acute gebeurtenissen. Het is ook een teken van fitheid.

Met de toename van geluidsoverlast nam de hartslagvariabiliteit af, bij zowel hoge als lage geluiden.

"Ons onderzoek laat zien dat niet alleen hoge geluiden een stressvol en schadelijk effect hebben op de gezondheid, maar dat ook lage geluiden dit effect kunnen bewerkstelligen", legt onderzoeker Annette Peters uit. "We kijken in een vervolgstudie nu naar verschillende bronnen van storend geluid in de dagelijkse omgeving."