Een bepaalde manier van denken die mensen kwetsbaar maakt voor het ontwikkelen van een depressie, kan anderen besmetten. Hierdoor lopen zij ook een verhoogd risico op een depressie.

Dat blijkt uit onderzoek van de University of Notre Dame.

Mensen die negatief reageren op stressvolle gebeurtenissen, zijn gevoeliger voor depressies. Ze denken bijvoorbeeld dat zij niets kunnen veranderen aan die negatieve gebeurtenissen of zien ze als een weerspiegeling van hun eigen gebreken.

Deze zogenaamde cognitieve kwetsbaarheid is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van depressies en maakt het mogelijk om te voorspellen wie waarschijnlijk in de toekomst depressief wordt.

Verandering kwetsbaarheid

Volgens de onderzoekers kan je cognitieve kwetsbaarheid nog veranderen onder bepaalde omstandigheden. Hun hypothese was dat deze 'besmettelijk' kan zijn tijdens grotere veranderingen in je leven.

Ze testten deze hypothese bij 103 eerstejaarsstudenten die allemaal een willekeurige kamergenoot toegewezen kregen. Een, drie en zes maanden na het begin van hun opleiding vulden ze vragenlijsten in waarmee hun cognitieve kwetsbaarheid en depressieve symptomen gemeten werden.

Negatieve kamergenoot

Studenten die een kamergenoot met een hoge mate van cognitieve kwetsbaarheid hadden, bleken deze cognitieve kwetsbaarheid over te nemen. Bovendien kregen zij vaker last van depressieve symptomen. Bij studenten die een kamergenoot met een lage mate van cognitieve kwetsbaarheid kregen, nam de cognitieve kwetsbaarheid juist af.

De onderzoekers concluderen dat deze risicofactor voor depressies 'besmettelijk' is. Iemand met een depressie omringen met anderen met een lagere mate van cognitieve kwetsbaarheid, zou kunnen helpen in de behandeling van depressies. Hun onderzoek is gepubliceerd in het  wetenschappelijke tijdschrift Clinical Psychological Science.