Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
nier nieren

Meer kans op nierziekte bij 'appelvormig' lichaam

Personen met een appelvormig lichaam hebben een grotere kans op het ontwikkelen van nierziekten. Het onderliggende mechanisme is niet goed bekend.

Uit het onderzoek van Arjan Kwakernaak van het UMCG blijkt dat bij hen sprake is van een verhoogde bloeddruk in de nieren.

Mogelijk kan dit als een verklaring worden gezien als een mogelijke verklaring voor het toegenomen risico op nierziekten bij personen met een appelvormig lichaam. Het onderzoek wordt vrijdag gepubliceerd in Journal of American Society of Nephrology (JASN).
 
Het is al langer bekend dat personen met een appelvormig lichaam, waarbij het vet rondom de buik gelokaliseerd is, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van nierziekten op latere leeftijd. Het onderliggende werkingsmechanisme was echter onduidelijk.

Relatie

Kwakernaak en zijn collega’s onderzochten of er een relatie bestaat tussen de verhouding tussen buikomtrek en heupomtrek, als maat voor de vetverdeling op het lichaam, en de bloeddruk in de nieren. Zij deden dit bij 315 gezonde personen. Uit het onderzoek blijkt dat personen met een appelvormig lichaam een hogere bloeddruk in de nieren hebben, maar ook een lagere bloeddoorstroming in de nieren en een lagere nierfunctie.

"Wij hebben ontdekt dat personen met een appelvormig lichaam, ook als zij helemaal gezond zijn en in het lichaam een normale bloeddruk hebben, wel een verhoogde bloeddruk in hun nieren hebben. Dat effect is zelfs aanwezig bij mensen met normaal lichaamsgewicht en wordt verder versterkt door overgewicht of obesitas."

Zoutinname

Het onderzoek suggereert dat de verhoogde bloeddruk in de nieren bij mensen met een appelvormig lichaam een rol speelt bij het verhoogde risico op nierziekten op latere leeftijd. Eerdere studies hebben laten zien dat hoge bloeddruk in de nieren behandeld kan worden door de zoutinname te verminderen of met medicatie.

"Verder onderzoek moet uitwijzen of personen met een appelvormig lichaam baat hebben bij behandelingen die specifiek de bloeddruk in de nieren verlaagt", aldus Kwakernaak.

Aanbevolen artikelen