Meer mensen lieten zich vorig jaar testen op een geslachtsziekte en ook meer mensen bleken die te hebben. Vooral chlamydia komt vaak voor.

Dat blijkt zondag uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In 2012 was 15 procent van de mensen die een soa-polikliniek van de GGD bezochten, besmet met een soa. Het aantal mensen met een soa stijgt al jaren licht. In 2011 werd in 14 procent van de testgevallen een of meerdere soa's gevonden. In totaal waren er vorig jaar ruim 121.000 bezoeken. Dat is 7 procent meer dan het jaar daarvoor.

Chlamydia blijft de meest gevonden soa. Het aantal chlamydiagevallen is in 2012 weer gestegen. Van alle 15- tot 19- jarige heteroseksuele bezoekers aan de soa-poli bleek 19 procent een chlamydia-infectie te hebben.

LGV

Nog steeds wordt vaak een andere soa gevonden bij bezoekers van de soa-poli die al hiv hebben. Dit was het geval bij ruim 30 procent van de bezoeken in 2012, maar er is een licht dalende trend zichtbaar.

In 2012 werd bij 184 mannen die seks hebben met mannen een LGV-infectie gevonden. LGV is een agressieve variant van anale chlamydia. Het aantal diagnoses is in 2012 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2011. De meeste van deze mannen met LGV zijn ook hiv-positief. Bij deze groep mannen werden ook veel andere soa gevonden, wat duidt op hoog risicogedrag.

'Bezorgd'

Soa Aids Nederland is bezorgd om de groei van het aantal LGV-infecties. ''Het geeft aan hoe belangrijk het is dat risicogroepen als homo- en bimannen zich twee keer per jaar op alle soa's laten testen'', aldus de organisatie.

''Voor het vroegtijdig opsporen van LGV is anaal onderzoek essentieel, maar nu gebeurt dat nog niet overal.'' Volgens de stichting gebeurt dat in soa-poli's standaard als een man aangeeft seks met mannen te hebben gehad, maar bij huisartsen lang niet altijd.

Het totale aantal hiv-diagnoses is in 2012 juist verder gedaald. Volgens het RIVM kan dat komen door het 'actief testen'- beleid dat een paar jaar geleden is ingezet. Sindsdien zijn er minder mensen met een verhoogd risico die nog nooit getest zijn, dus ook minder mensen die ongemerkt met hiv zijn besmet en het virus kunnen verspreiden.