Om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren, trekt het kabinet er de komende 4 jaar 32,5 miljoen euro extra voor uit.

Het geld gaat naar het Deltaplan Dementie voor wetenschappelijk onderzoek naar de hersenaandoening.

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden Volksgezondheid) stuurden dat actieplan donderdag naar de Tweede Kamer.

Tal van organisaties, als Alzheimer Nederland, ZonMW, VUmc Alzheimer en private partijen (PGGM, Rabobank, Nefarma, Nutricia, Philips, VNO-NCW, Vita Valley, Achmea en CZ) werken samen in dat plan.

Dementieregister

Volgens Schippers schuilt daarin de kracht van de aanpak, die bovendien aansluit op internationaal onderzoek. ''Dementie is geen probleem van de overheid alleen, maar gaat iedereen aan.’’

Het actieplan draait om meer wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling, het genezen en voorkomen van dementie. Ook komt er een nationaal dementieregister om de inhoud en omvang van de problematiek inzichtelijk te maken. Via een speciale internetpagina kunnen betrokkenen ervaringen uitwisselen.

Draaglijk maken

Van Rijn: ''Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moeten we de ziekte zo draaglijk mogelijk maken voor patiënt, familie en mantelzorger. Naast fundamenteel onderzoek naar oorzaken en symptomen kunnen we de zorg verbeteren.’’

Dementie wordt gezien als een belangrijk sociaal-economisch probleem. De zorgkosten voor mensen met dementie zijn nu jaarlijks bijna 4 miljard euro.

Dat bedrag stijgt in de toekomst alleen maar, omdat er in het vergrijzende Nederland meer ouderen komen, die ook nog eens steeds ouder worden.