Om mensen met psychische problemen anoniem te kunnen helpen, wordt hulp via internet, de zogeheten e-mental health, blijvend gefinancierd.

Voor het project geldt nu nog een tijdelijke regeling, maar de ministerraad is donderdag akkoord gegaan met het plan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om deze vorm van hulp blijvend te maken.

Schippers kondigde eerder al aan dat ze de komende jaren ruim baan wil geven aan arbeids- en kostenbesparende technologieën als e-health.

Via dit project denkt Schippers vooral patiënten met psychische problemen te kunnen helpen die eigenlijk niet goed durven uitkomen voor hun problemen.