Patiënten die last hebben van een chronische longaandoening kunnen goed geholpen worden met de toediening van een continue, lage dosis antibiotica.

Dat blijkt uit onderzoek van Josje Altenburg, longarts in opleiding en onderzoekster van Medisch Centrum Alkmaar.

Al langer werd dit door longartsen gedacht, maar tot nu toe ontbrak wetenschappelijk bewijs. Aan het onderzoek van Altenburg deden 83 patiënten mee in veertien ziekenhuizen in Nederland.

Zij hadden minimaal drie keer per jaar last van luchtweginfecties, waardoor ze langere tijd uit de running waren. De leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek lag tussen de 28 en 83 jaar.

Placebo

Tijdens het onderzoek kreeg de helft van hen het antibioticum azitromycine, de controlegroep kreeg een placebo. Een nadeel van het doorlopend gebruik van antibiotica is de kans op resistentie. De patiënten die in aanmerking kwamen voor de studie hadden veel last van hun chronische aandoening, waardoor toch naar deze oplossing werd gekeken.
 
Altenburg zag alle patiënten die aan het onderzoek meededen zelf, aan het begin en het einde van de studie. "Een groot deel van de patiënten die azitromycine had gekregen was enorm opgeknapt en ik kreeg veel positieve verhalen te horen", aldus de onderzoekster.

Duidelijke afname

De belangrijkste bevinding was een duidelijke afname van het aantal infecties in de antibioticagroep. Ondanks de kans op bijwerkingen, was de kwaliteit van leven van de meeste patiënten erop vooruit gegaan.

Zij hadden minder last van vermoeidheid, hoesten met slijmproductie en kortademigheid. Ook in de placebogroep waren positieve effecten waarneembaar, maar in veel mindere mate.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA.