Het lesprogramma Smaaklessen helpt kinderen bij de ontwikkeling van een verantwoord eetpatroon. Dat blijkt uit een studie van Wageningen UR onder circa 1200 leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool.

Hoe meer Smaaklessen kinderen volgen, hoe meer ze er op gaan letten of ze gezond en gevarieerd eten.

Het lesprogramma Smaaklessen, in 2006 ontwikkeld door het Voedingscentrum en Wageningen UR, brengt kinderen van groep 1 t/m 8 op speelse wijze in contact met gezonde en duurzame voeding.

Het onderzoek richtte zich op de smaakontwikkeling bij kinderen en op factoren die de ontwikkeling van een gezond en bewust eetpatroon beïnvloeden: de mate waarin kinderen onbekende producten proeven, gezonde producten kiezen en een bewuste keuze maken tussen producten. De onderzoekers legden ook vast welke lessen en opdrachten leerkrachten uitvoerden en wat dit betekende voor de effectiviteit van Smaaklessen.

Stimulans

De onderzoekers concluderen dat kinderen tijdens Smaaklessen relatief veel kennis opdoen over smaak en gezond eten en dat die kennis in ieder geval tot het volgende schooljaar behouden blijft. Dit in tegenstelling tot kinderen die de Smaaklessen niet volgden.

Daarnaast prikkelen Smaaklessen kinderen met voeding bezig te zijn en creëren de lessen een sociale norm die hen stimuleert onbekende producten te proeven en gezonder te gaan eten.

Kinderen gaan er dankzij Smaaklessen meer op letten of ze gezond en gevarieerd eten, zelfs al volgden ze tijdens de effectmeting slechts een derde van het lespakket. Het bewustzijnseffect neemt toe naarmate ze meer lessen volgen. Dit suggereert een nog grotere impact bij een volledige inzet van het programma.