Bij 30 procent van de 50-plussers die hun pillenpakket laten controleren door de huisarts of de apotheker, blijkt de medicatie niet in orde. Ze gebruiken te veel of juist te weinig geneesmiddelen, of verkeerde combinaties.

Dat blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine onder 1380 50-plussers.

Lang niet iedereen laat het 'pillenpakket' controleren. Nu laat drie van de vier ondervraagden dat doen.

Een goede controle op medicijngebruik is belangrijk, want een op de zeven (15 procent) van alle ondervraagden heeft weleens gezondheidsproblemen ondervonden als gevolg van een verkeerde combinatie van geneesmiddelen.

​Ziekenhuis

Meestal ging het bij hen om bijwerkingen, maar de gevolgen kunnen ook ernstiger zijn en leiden tot een bezoek aan de huisarts.

Een op de tien patiënten die verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven, belandde zelfs in het ziekenhuis.

Controle

Om de controle te verbeteren, heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vorig jaar een richtlijn gemaakt.

Daarin staat dat 65-plussers elk jaar een 'medicatiecheck' moeten krijgen als ze dagelijks minstens vijf verschillende medicijnen gebruiken en een 'kwetsbare gezondheid' hebben.

Alert

Uit het onderzoek blijkt dat waakzaamheid ook nodig is bij 50-plussers die maar een paar pillen slikken. Dat onderstreept ook Els Dik, apotheker en senior adviseur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). "Ook voor hen kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Het is belangrijk dat ouderen zelf alert zijn," zegt zij in Plus Magazine. Het blad geeft tips wat mensen zelf kunnen doen om medicatiefouten te voorkomen.