Het blijft nog even wachten op het plan waarmee staatssecretaris Martin van Rijn (Volkgezondheid) de langdurige zorg (AWBZ) wil hervormen. 

De bewindsman heeft donderdag laten weten dat hij de hoofdlijnen van zijn plan later presenteert, omdat hij wacht op het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers dat moet leiden tot een sociaal akkoord met het kabinet.

In een brief aan de Tweede Kamer wijst Van Rijn er op dat hij volop in gesprek is met de betrokken organisaties. En hij geeft aan dat hij wil wachten op het overleg tussen FNV en werkgevers waar ook wordt gesproken over de nullijn voor personeel in de zorg.

Het kabinet wil liefst een nullijn voor zeker tweeënhalf jaar. Het bevriezen van de lonen in de zorg moet de schatkist ongeveer 1 miljard euro opleveren.

Pasen

Van Rijn: ''Het kabinet heeft in afwachting van het sociaal overleg beloofd een aantal belangrijke plannen nog niet naar de Kamer te sturen. De sociale partners zullen wellicht met het kabinet willen spreken in het kader van de voorgestelde vrijwillige nullijn over de zorg. Vanwege het belang dat ook zij bij deze hervorming hebben, wil ik hen die ruimte bieden. Als de vakbonden en werkgevers voor Pasen nog geen duidelijkheid geven, ontstaat er nieuwe situatie en komt de hoofdlijnenbrief langdurige zorg kort na Pasen, in april.''

Regeerakkoord

VVD en PvdA spraken in het regeerakkoord af om ruim 3 miljard euro te bezuinigen op de langdurige (AWBZ). Zorg bij ziekte en handicap wordt net als de ouderenzorg in instellingen overgeheveld naar een landelijke voorziening. Niet-medische zorg (begeleiding, verzorging) gaat over naar gemeenten.