Ongeveer duizend mensen hebben zich in 2011 na gebruik van de drug GHB op de Spoedeisende hulp (SEH) laten behandelen. Dat aantal is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor, maar wel meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2005.

Dat blijkt uit maandag naar buiten gebrachte cijfers van VeiligheidNL.

In de periode 2005-2011 is het aantal GHB-gebruikers dat moest worden opgenomen meer dan verdubbeld van enkele honderden slachtoffers in 2005 naar 1000 slachtoffers in 2011.

In 2011 heeft deze forse stijging niet doorgezet ondanks de populariteit van het gebruik van partydrugs GHB (gamma hydroxyboterzuur).

Worden ook de gebruikers meegeteld waarbij is geconstateerd dat zij GHB hebben gebruikt voor zelfbeschadiging, dan wordt het aantal slachtoffers in 2011 geschat op 1200. Van de slachtoffers die op een SEH-afdeling van ziekenhuizen zijn behandeld, is 33 procent vervolgens in het ziekenhuis opgenomen of beland op de Intensive Care.

Thuisgebruikers

Van de behandelde slachtoffers is de meerderheid tussen de 20 en 30 jaar oud. Ruim tien procent is jonger dan 19 jaar. Gemiddeld is ruim drie op de vier slachtoffers een man. De meeste slachtoffers zijn thuisgebruikers en hierdoor lastig te traceren en preventief te bereiken.

Buiten bewustzijn raken door gebruik van GHB is een groot risico omdat de gebruiker kan in deze toestand kan stikken door het inslikken van eigen tong of door braaksel dat van de maag in de longen terecht komt.

Opgewekt gevoel

GHB is een stroperige, zoute vloeistof die ervoor zorgt dat je seksueel gestimuleerd raakt en een ontspannen, opgewekt gevoel krijgt. Het spul kan in een drankje worden gedaan.
Bij een overdosis liggen bewusteloosheid en een coma-achtige toestand op de loer. Veel mensen maken de drug zelf of kunnen het spul goedkoop verkrijgen.

Vroegtijdige signalering

Bekend van GHB-gebruik is herhaling door gebruikers. VeiligheidNL adviseert om kennis die aanwezig is bij de SEH-afdelingen van ziekenhuizen te gebruiken voor een vroegtijdige signalering waarmee herhaling voorkomen wordt.

Ziekenhuizen kunnen voor vervolgbehandeling van de gebruiker doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties voor verslavingszorg.