Na alle ophef over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is minister Edith Schippers (Volksgezondheid) er veel aan gelegen dat het roer er echt omgaat.  

''Het moet en het zal veranderen'', stelde de bewindsvrouw donderdag in de Tweede Kamer.

Schippers gaf aan dat ze veel adviezen overneemt van oud-D66-minister Winnie Sorgdrager en Koos van der Steenhoven, die het functioneren van de inspectie bekeken. Volgens de minister legde het rapport van Sorgdrager de vinger op de zere plek.

"De hele top bij de IGZ is vervangen, er is een managementlaag tussenuit gehaald, er zijn meer inspecties en er wordt minder vergaderd. Eigenlijk kun je zeggen dat de bezem er behoorljk door gaat.'' 

'Topprioriteit'

Onaangekondigde bezoeken aan instellingen worden standaard en modernisering van het ICT-systeem van de IGZ, dat nu ''ernstige beperkingen kent'', geeft Schippers ''topprioriteit’’. Net als de Kamer vindt zij het cruciaal dat simpel boven water is te krijgen met welke disfunctionerende artsen afspraken zijn gemaakt.

Ook komt er een zorgloket om burgers te begeleiden bij klachten en indien nodig te helpen hun recht te halen. Maar dat loket komt los te staan van de IGZ. ''Klachtenbegeleiding is ongelofelijk belangrijk, maar het is geen kerntaak van de inspectie waar we toch al heel veel van vragen.’’ Het loket rapporteert de binnengekomen klachten dagelijks bij de IGZ.